Uzmanību! Pašlaik ir problēmas ar Swedbank maksājumiem. Banka par to ir informēta un tās speciālisti strādā, lai to atrisinātu.