AndeleMandele.lv ir sludinājumu izvietošanas platforma. Portāls nav finanšu operāciju starpnieks pārdošanas/pirkšanas darījumiem.

Reālais pirkšanas/pārdošanas darījums norisinās starp tiešo pircēju un pārdevēju, abām pusēm savstarpēji vienojoties par ērtāko preces piegādes un apmaksas veidu.

 1. Vispārējie noteikumi
  1. Šie noteikumi nosaka portāla AndeleMandele.lv (turpmāk – Portāls) lietošanas kārtību, nosacījumus un ir saistoši visiem AndeleMandele.lv lietotājiem.
  2. AndeleMandele.lv ir sludinājumu Portāls, kurā reģistrētie lietotāji var izveidot individuālu profilu, lai ievietotu sludinājumus. Portāla darbību uztur un administrē SIA MUDIA, turpmāk tekstā AndeleMandele.lv.
  3. AndeleMandele.lv lietotājs ir fiziska persona, kas reģistrējas Portālā AndeleMandele.lv.
  4. Portālā ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes.
  5. Portāla lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. AndeleMandele.lv ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.
  6. Portāla lietotājs piekrīt saņemt informāciju no AndeleMandele.lv par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.
  7. Portāls patur tiesības izmantot portālā ievietotos attēlus un citu informāciju portāla popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai.
  8. Satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām Portālā tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. cookies). Lietojot Portālu, lietotājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai.
  9. Portāla administrācija neuzņemas un nevar uzņemties atbildību par trešo personu rīcību. Portāls nenes nekādu atbildību par lietotāju saistībām ar trešajām personām, lietotāju publicēto informāciju un sludinājumos publicētajām precēm.
  10. Portālā aizliegts izvietot, publicēt vai nosūtīt lietotājiem jebkādu nesaskaņotu reklāmu vai aicinājumus un uzsaukumus, kas aizskar personas godu vai cieņu, aicina uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu prettiesisku darbību veikšanu. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā profils tiks slēgts.
  11. Ja Portāla lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Portālam vai arī šī lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad Portāla administrācija patur tiesības šim lietotājam nekompensēt zaudējumus un neatgriezt maksājumus, kas veikti saistībā ar Portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem. Ja Portāla administrācija vienpersoniski izlemj atgriezt lietotāja iemaksātos līdzekļus, tad tiek atskaitīta summa, kura uz konkrēto brīdi ir pieejama lietotāja virtuālajā Maciņā, atņemot administrācijas piešķirto līdzekļu (dāvanu) summu, ja tāda ir bijusi.
  12. Portāls nodrošina savu pakalpojumu pieejamību (SLA) 99,5% apmērā.
  13. AndeleMandele.lv ir sludinājumu izvietošanas platforma. Portāls nav finanšu operāciju starpnieks pārdošanas/pirkšanas darījumiem. Reālais pirkšanas/pārdošanas darījums norisinās starp tiešo pircēju un pārdevēju, abām pusēm savstarpēji vienojoties par ērtāko preces piegādes un apmaksas veidu.
 2. Reģistrēšanās
  1. Reģistrācija Portālā tiek veikta ar sociālo portālu Draugiem.lv un/vai Facebook.com profilu “pasēm”. Reģistrējoties, lietotājs apliecina, ka reģistrācijai izmanto savu personīgo sociālā portāla profilu.
  2. Ar vienu sociālā portāla profilu ir iespējams izveidot tikai vienu Portāla lietotāja profilu. Gadījumā, ja Portāla lietotājs slēdz savu AndeleMandele.lv profilu, tas paliks reģistrēts datubāzē ar iespēju to atjaunot.
  3. Reģistrējoties lietotājs piekrīt, ka viņa profilā uzrādītā informācija, tai skaitā arī saite uz lietotāja sociālā portāla profilu(-iem), ir publiski pieejama jebkuram Portāla lietotājam, kā arī ierobežotā apjomā - trešajām personām, un ka šo publisko datu apstrāde nav atkarīga no AndeleMandele.lv.
  4. Reģistrējoties lietotājs apliecina, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītie dati ir patiesi.
  5. Reģistrējoties lietotājs apņemas nodrošināt, ka lietotāja profilā publiski pieejamā informācija nav rupja, izsmejoša, nesatur citu fizisko personu datus vai nesaskaņotu reklāmu.
  6. Reģistrējoties lietotājs apzinās, ka katram reģistrētajam Portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu, izmantojot pareizus autorizācijas pieejas datus, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
  7. Visi Portāla reģistrētie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta, ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
  8. Portāls saņem un saglabā informāciju no lietotāja izmantotā interneta pārlūka (tai skaitā IP adresi, sīkdatnes) un par ierīcēm (piemēram, ierīces modeli, operētājsistēmu u.tml.).
  9. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt tam, ka AndeleMandele.lv ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja datus tiesībaizsardzības institūcijām, ja Portāls Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem attiecīgu pieprasījumu.
  10. Reģistrējoties lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, apturēt portāla AndeleMandele.lv reģistrēto lietotāju profilu un/vai dzēst tajā iekļauto informāciju, ja tā neatbilst lietošanas noteikumiem, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
  11. Reģistrējoties lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot portāla AndeleMandele.lv reģistrēto lietotāju profila funkcijas, ja profilā veiktās darbības neatbilst lietošanas noteikumiem, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
  12. Reģistrējoties lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, uzlikt publisku brīdinājumu Portāla reģistrēto lietotāju profiliem, ja ir konstatētas krāpniecības pazīmes.
  13. Reģistrējoties lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, uzlikt publisku brīdinājumu Portāla reģistrēto lietotāju profiliem, ja ir aizdomas, ka tā īpašnieks ir tieši saistīts ar citu profilu, kurā ir veiktas krāpniecības darbības.
  14. Reģistrējoties lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga publiskot profilā identificētās personas vārdu, uzvārdu, ja labticīgi tiek uzskatīts, ka tas nepieciešams, lai novērstu vai palīdzētu izmeklēt iespējamos pārkāpumus, piemēram, krāpšanu. Profila lietotājam personas datu labošana tiks liegta.
  15. Gadījumā, ja lietotāja profilā ir konstatētas krāpniecības pazīmes un uz tā ir uzlikts publisks brīdinājums, tad šim Portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un netiek atgriezti maksājumi, kas veikti saistībā ar Portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
 3. Sludinājumu ievietošana
  1. Sludinājuma publicēšana Portālā ir maksas pakalpojums.
  2. Apmaksātais sludinājums ir aktīvs 45 dienas. Pēc tam tas nonāk sludinājumu vēsturē, kur to var atjaunot par attiecīgās kategorijas sludinājuma maksu.
  3. Sludinājuma cena ir atkarīga no kategorijas, kurā tas tiks pievienots. Sludinājuma cena tiek uzrādīta brīdī, kad ir ievadīta visa pamatinformācija un norādīta sadaļa, kurā tas tiks pievienots.
  4. Apmaksāt sludinājuma publicēšanu var šādi:
   1. ar virtuālā Maciņa starpniecību, kuru pirms tam jāpapildina ar Swedbank interneta bankas vai Maksājuma kartes starpniecību;
   2. ar SMS starpniecību. Maksa ar SMS ir augstāka, jo summai tiek pieskaitīta mobilā numura operatora pakalpojuma maksa.
  5. Portālā pakalpojumu uzrādītajās cenās ir iekļauts PVN.
  6. Sludinājumu izvietošana ir atļauta privātpersonām ar nosacījumu, ka sludinājumi nav saistīti ar komercdarbību (preču izplatīšanu, pakalpojumu sniegšanu, starpniecību, un līdzīgu saimniecisku darbību). Par komercdarbību tiek uzskatīta:
   1. sistemātiska tirgošanās ar jaunām precēm;
   2. sistemātiska līdzīgu preču tirgošana;
   3. ja sludinājumā publicētā prece ir pieejama kā pasūtījums, vairākos izmēros, krāsās, variantos, eksemplāros u.c.;
   4. ja sludinājumā publicētā prece tiek pārdota vairākiem pircējiem.
  7. Sludinājuma saturu publikācijas periodā mainīt nav atļauts.
  8. Lai izceltu savas preces, lietotājiem Portālā ir pieejams maksas pakalpojums - preces pacelšana uz augšu - konkrēta prece tiek izvirzīta attiecīgās kategorijas saraksta augšgalā.
  9. Vienā sludinājumā var ievietot tikai vienu konkrētu Pērli.
  10. Sludinājumos, kas tiek publicēti sadaļā “Komplekti”, drīkst pievienot tikai vienu komplektu par vienu kopēju cenu. Cenu par katru atsevišķu preci sludinājuma tekstā norādīt nav atļauts. Preces, kuras plānots tirgot atsevišķi, norādot katrai savu cenu, nav atļauts pievienot sadaļā "Komplekti".
  11. Sadaļā “Rokdarbi” drīkst pievienot tikai rokdarbus. Vienā sludinājumā drīkst pievienot tikai viena veida rokdarbus vienā cenas kategorijā. Vienā sludinājumā nav atļauts pievienot dažādus rokdarbus ar dažādām cenām. Sludinājumā, kas tiek publicēts sadaļā “Rokdarbi”, nav atļauts pievienot masveida rūpnieciski ražotu produkciju.
  12. Ievietojot sludinājumu, korekti ir jāaizpilda visi lauki, lai sniegtu precīzu priekšstatu par preci. Sludinājumu drīkst ievietot tikai atbilstošā sadaļā.
  13. Ievietojot sludinājumu, obligāti ir jānorāda korekta preces cena. Cenai jābūt galīgai bez jebkādiem papildu nosacījumiem.
  14. Ievietojot sludinājumu, jāpievieno vismaz viena fotogrāfija. Maksimālais pievienojamo fotogrāfiju skaits vienai precei ir 5 fotogrāfijas. Fotogrāfijai ir jābūt labas kvalitātes un atbilstošai sludinājuma saturam.
  15. Sludinājuma publikācijas laikā tiek piedāvāts nomainīt publicētās preces foto pret labākas kvalitātes fotogrāfijām. Bilžu maiņa tiek noraidīta, ja tiek konstatēts, ka fotogrāfijās attēlotā prece ir cits produkts. Iesniegto foto maiņas pieprasījumu izskatīšana var ilgt līdz 24 stundām.
  16. Sludinājumu nepieciešams noformēt un iesniegt atbilstoši noteikumiem:
   1. pirmajā foto jābūt redzamai tikai precei, kura tiek aprakstīta sludinājuma tekstā;
   2. pirmajā foto jābūt attēlotai reālajai precei. Attēli nedrīkst būt no katalogiem vai atrasti interneta vidē;
   3. "selfiji" var būt tikai kā papildus uzskates materiāls;
   4. pirmais sludinājuma foto nedrīkst būt kolāža;
   5. sludinājuma pirmajā foto precei jābūt labi redzamai izkārtai uz pakaramā vai izklātai/novietotai uz neitrāla fona;
   6. fotogrāfijas ar citu portālu vai uzņēmumu logo ievietot Portālā nav atļauts;
   7. nav atļauts izmantot fotogrāfijas ar kontaktinformāciju vai adresēm;
   8. sludinājuma tekstā pievienot saites uz citām sludinājumu, reklāmas un interneta vietnēm nav atļauts.
  17. Ievietojot sludinājumu, lietotājs uzņemas pilnu atbildību par sava ievietotā sludinājumu saturu un informācijas patiesumu.
  18. Neatbilstoši sludinājumi tiks pārvietoti uz atbilstošo sadaļu, rediģēti vai arī tiks apturēti.
  19. Portāla administrācijai ir tiesības rediģēt sludinājuma saturu, to pārvietot vai dzēst, nepaskaidrojot savas rīcības iemeslus.
  20. Portālam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt sludinājumu, ja:
   1. sludinājums neatbilst sludinājumu noformēšanas noteikumiem;
   2. sludinājums saistīts ar komercdarbību;
   3. sludinājumā piedāvātā prece tiek izīrēta;
   4. sludinājumā tiek piedāvāts iegādāties pakalpojumu;
   5. par sludinājumu ir saņemtas vairākas pamatotas sūdzības;
   6. sludinājumā pievienotas nekvalitatīvas fotogrāfijas;
   7. sludinājumā noklusēta svarīga informācija, piemēram, preces autentiskums, defekti, preces stāvoklis, u.c.;
   8. sludinājumā izvietota vairāk kā viena prece;
   9. sludinājumā ir vairākas preces un katrai ir minēta sava cena;
   10. sludinājumam sadaļā “Komplekti” ir publicēti vairāki komplekti un/vai katrai precei ir norādīta sava cena;
   11. sludinājumā sadaļā “Rokdarbi” ir publicēti dažāda veida rokdarbi, katrs savā cenu kategorijā;
   12. sludinājumā iekļauta nesaskaņota reklāma;
   13. sludinājumos tiek tirgoti medikamenti, uztura bagātinātāji u.c.;
   14. sludinājumos tiek tirgotas preces, kurām tiek piemērots akcīzes nodoklis;
   15. sludinājumos tiek tirgotas smēķēšanas ierīces un to komponentes;
   16. sludinājumos tiek tirgoti ieroči, bīstamas un kaitīgas vielas;
   17. sludinājumi neatbilst portāla tematikai.
  21. Apturētais sludinājums nonāk arhīvā un to jebkurā laikā ir iespējams izlabot atbilstoši noteikumiem un iesniegt atkārtoti.
  22. Apturēto sludinājumu iespējams labot un iesniegt atkārtotai pārbaudei 3 reizes. Ja sludinājums atkārtoti vairākas reizes tiek iesniegts ar pārkāpumiem, tas tiek neatgriezeniski deaktivizēts.
  23. Apturēto sludinājumu atkārtota izskatīšana var ilgt līdz 48 stundām.
  24. Apturētie sludinājumi, kuri ir atkārtoti iesniegti ar labojumiem un apstiprināti, iespējams, būs ar ierobežotām turpmākām labošanas iespējām.
  25. Gadījumā, ja lietotāja sludinājums ir apturēts, šim Portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un netiek atgriezti maksājumi, kas veikti saistībā ar Portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
 4. Darījuma novērtēšana
  1. Par Portālā noslēgto darījumu ir iespējams atstāt atsauksmi. Darījumus iespējams novērtēt 5 baļļu sistēmā, kurā 1 zvaigzne ir "ļoti slikti" un 5 zvaigznes ir "izcili". Atsauksmei ir iespējams pievienot fotogrāfijas.
  2. Atsauksmi var atstāt 3 dienas pēc pieteikuma saņemšanas/nosūtīšanas vai brīdī, kad prece tiek atzīmēta kā pārdota.
  3. Atsauksmi nepieciešams atstāt pēc notikuša reāla darījuma. Atsauksmes, kuras pievienotas par nenotikušu darījumu, var tikt dzēstas.
  4. Negatīvai atsauksmei jāietver paskaidrojums par darījumu un/vai preci. Ja paskaidrojuma nav, atsauksme var tikt dzēsta.
  5. Negatīvās atsauksmes par lietotāja neatbildēšanu uz vēstulēm vai preces nepārdošanu tiks dzēstas. Portāla lietotājiem nav pienākums atbildēt uz visām vēstulēm, kā arī pārdevējam ir tiesības pašam izvēlēties savas piedāvātās preces pircēju.
  6. Atsauksmes, kuras pievienotas atbilstoši noteikumiem, netiek dzēstas.
 5. Foruma vispārējie saistošie noteikumi
  1. Veidojot foruma ziņas un piedaloties diskusijās, nepieciešams ievērot ētikas un savstarpējās pieklājības normas. Pret citiem foruma dalībniekiem izturēties nievājoši vai neiecietīgi nav atļauts.
  2. Portāla lietotājam ir tiesības dalīties ar viedokļiem forumā, ievērojot Portāla lietošanas noteikumus. Lietotāja viedoklis var atšķirties no administrācijas viedokļa.
  3. Foruma ziņas autors uzņemas pilnu atbildību par savas ievietotās ziņas saturu un informācijas patiesumu.
  4. Forums tiek administrēts. Portāla administrācija patur tiesības izņemt šādas foruma ziņas:
   1. foruma ziņa satur reklāmu (t.sk. pašreklāmu);
   2. foruma ziņa ir pārdošanas sludinājums;
   3. foruma ziņa ir piedāvājums iegādāties pakalpojumu;
   4. foruma ziņa satur privātpersonas identificējošo informāciju.
  5. Portāla administrācija patur tiesības slēgt komentāru pievienošanu foruma ziņām, kurās iesāktā tēma ir atrisināta un/vai pēdējo 2 mēnešu laikā nav notikusi aktīva diskusija.
  6. Portāla lietotāja profila slēgšana neietekmē forumā publicētās ziņas.
 6. Distances līgums
  1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir līgums starp SIA MUDIA un pakalpojuma pircēju (turpmāk tekstā – Lietotājs).
  2. Portālu uztur un administrē SIA MUDIA, reģistrācijas Nr. LV40103723417, juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes 7 - 21, LV-1010, Latvija turpmāk tekstā – AndeleMandele.lv).
  3. AndeleMandele.lv nodrošina informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu portālā www.andelemandele.lv (turpmāk tekstā – Portāls).
  4. Lietotājam ir iespēja saņemt Portālā piedāvātos pakalpojumus pēc tam, kad Lietotājs ir piekritis attiecīgajiem noteikumiem un ir veicis priekšapmaksu par pakalpojumu. Katra pakalpojuma cena ir norādīta pie tās apraksta. Visas cenas ir norādītas eiro un ar pievienotās vērtības nodokli, izņemot, ja pakalpojuma aprakstā noteikts pretējais.
  5. Lietotājam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, izvēloties vienu no Portālā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem. AndeleMandele.lv nodrošina Lietotājam pakalpojuma lietošanas iespēju uzreiz pēc maksājuma apstiprināšanas, izņemot, ja pakalpojuma aprakstā noteikts pretējais.
  6. Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības tiklīdz ir uzsākta pakalpojuma lietošana, jo distances līgums ir noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā.
  7. Pakalpojuma apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Lietotāja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
  8. Noteikumi netiek saglabāti, bet ir pieejami pirms pirkuma apstiprināšanas, kā arī tie ir pieejami Portālā.
  9. Noteikumi ir saistoši kopā ar citu norādīto informāciju par pakalpojumu un citiem Portāla lietošanas noteikumiem. Šie Noteikumi stājas spēkā brīdī, kad Lietotājs ir veicis pakalpojuma apmaksu.
  10. AndeleMandele.lv ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt un papildināt Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās ir publicētas Portālā.
 7. Privātuma noteikumi
  1. Šajos noteikumos ir aprakstīta kārtība, kādā SIA MUDIA, turpmāk tekstā – Portāls, apstrādā personas datus.
  2. Šie noteikumi ir piemērojami, ja Portāla lietotājs izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Portāla sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar Portāla sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar lietotāju, kas nodibinātas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās.
  3. Lai reģistrētos Portālā, ir jāizveido savs profils. Reģistrācija tiek veikta ar sociālo portālu Draugiem.lv un/vai Facebook.com profilu “pasēm”, kuras turpmāk tiks izmantotas, lai autorizētos Portālā. Pirms reģistrācijas ir jānorāda sava pamatinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, dzimums, e-pasta adrese.
  4. Pēc profila izveidošanas lietotājs sadaļā “Mani dati” var norādīt papildinformāciju, piemēram, sava profila aprakstu, mainīt profila lietotājvārdu u.c. informāciju, un nomainīt profila attēlu.
  5. Portālā tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. cookies). Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko izveido interneta vietne un kas tiek pārsūtīti uz lietotāja ierīces pārlūkprogrammu, kad tiek apmeklēta interneta vietne. Lietotāja izmantotā pārlūkprogramma nosūta informāciju atpakaļ interneta vietnei katrā nākamajā apmeklējumā, lai interneta vietne atpazītu lietotāju un atcerētos lietotāja izvēles (piemēram, lietotāja identifikatoru, valodu u.c.). Lietojot Portālu, lietotājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai.
  6. Portāls saņem informāciju par ierīcēm, kuras lietotājs lieto, lai piekļūtu Portālam (piemēram, ierīces veids, operētājsistēma, interneta pārlūks, IP adrese).
  7. Veicot maksājumus par Portālā pieejamiem pakalpojumiem, tiek apstrādāta informāciju, kas saistīta ar šādiem darījumiem.
  8. Portāls veic saziņu ar Portāla lietotāju, izmantojot lietotāja norādīto kontaktinformāciju - e-pasta adresi.
  9. Ja lietotājs izsaka vēlmi abonēt Portāla jaunumus par pasākumiem, Portāls izmantos lietotāja e-pasta adresi, lai nosūtītu informatīvos e-pastus. Lietotājs var reģistrēties šiem informatīvajiem e-pastiem reģistrācijas lapā vai arī sadaļā “Mani dati / Paziņojumi”. Lietotājs jebkurā laikā var atteikties no jaunumu abonēšanas (skatiet sadaļu “Mani dati / Paziņojumi”)
  10. Ja lietotājs izsaka vēlmi saņemt e-pastus par dažāda veida aktivitātēm Portālā, Portāls izmantos lietotāja e-pasta adresi, lai nosūtītu informatīvos e-pastus. Lietotājs var reģistrēties šiem informatīvajiem e-pastiem sadaļā “Mani dati / Paziņojumi”. Lietotājs jebkurā laikā var atteikties no informatīvo paziņojumu saņemšanas (skatiet sadaļu “Mani dati / Paziņojumi”).
  11. Portāls apstrādā lietotāja norādītos personas datus un citu informāciju, lai:
   1. uzturētu un uzlabotu Portāla sniegto pakalpojumus;
   2. personalizētu piedāvājumus, kā arī novērtētu reklāmas efektivitāti;
   3. pārbaudītu identitāti un novērstu profilu pretlikumīgu izmantošanu, kā arī nodrošinātu drošu Portāla vidi;
   4. aizsargātu citu lietotāju intereses (piemēram, ja Portāls tiek izmantots pretlikumīgu darbību veikšanai).
  12. Lietotāja profilā norādītie dati un profilā esošais saturs, tai skaitā arī saite uz lietotāja sociālā portāla profilu(-iem), ir publiski pieejams visiem pārējiem Portāla lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā trešajām personām.
  13. Portālā tiek piedāvāta citu lietotāju meklēšanas iespēja. Lietotāji var aplūkot citu lietotāju profilā esošo datus un ievietoto saturu. Lietotājiem ir iespēja sekot citu lietotāju profiliem.
  14. Portāla lietotāja profilā publicēto saturu var apskatīt gan datorā, gan arī viedierīcēs, tāpēc šādu saturu, izmantojot Portāla, pārlūkprogrammu vai ierīču piedāvātās iespējas, var saglabāt minētajās ierīcēs. Lietotājam jāievieto tikai tāds saturs, ko varēs redzēt citi lietotāji.
  15. Portāls var apstrādāt nepersonalizētu informāciju, piemēram, par Portāla lietotāju skaitu.
  16. Lietotāja personas dati var tikt nodoti trešajām personām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, piemēram, ja Portāls ir saņēmis tiesībaizsardzības iestādes pieprasījumu vai, lai ziņotu par pretlikumīgu rīcību.
  17. Lietotāja dati limitētā apjomā (tālruņa numurs un e-pasts) var tikt nodoti kurjera pakalpojumu sniedzējiem, ja Portāla lietotājs noformē sūtīšanas pakalpojumus Portāla sistēmā. Datu sniegšana ir priekšnoteikums sūtīšanas pakalpojuma saņemšanai.
  18. Lietotāja dati limitētā apjomā (tālruņa numurs un e-pasts) var tikt nodoti kurjera pakalpojumu sniedzējiem, ja Portāla lietotājam Portāla sistēmā tiek sagatavots sūtišanas pakalpojums. Datu sniegšana ir priekšnoteikums sūtīšanas pakalpojuma saņemšanai. Ja lietotājs nevēlas, lai viņam paredzētais sūtījums tiek noformēts Portālā sistēmā, sūtījuma saņēmējam ir jāsazinās ar Portāla administrāciju ar lūgumu sūtījumu anulēt un datus dzēst. Ja sūtījuma pakalpojums jau ir uzsākts lietot, atcelt un dzēst datus vairs nav iespējams.
  19. Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums profila izveidošanai un pakalpojumu saņemšanai.
  20. Lietotājam ir tiesības izvēlēties sava profila privātuma pakāpi un attiecīgi to koriģēt sadaļā “Mani dati” (labot vai dzēst profilā norādītos datus, saturu), izņemot gadījumus, ja profilā ir konstatētas pretlikumīgas darbības. Tādā gadījumā, lai aizsargātu citu lietotāju intereses, lietotāja profilam tiek uzlikts publisks brīdinājums un profilā publicēto datu labošana ir ierobežota.
  21. Portāla lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt sava profila darbību, to slēdzot vai deaktivizējot. Pēc profila slēgšanas profila informācija publiski vairs nav pieejama, bet tas paliek reģistrēts datubāzē ar iespēju lietotājam to atkārtoti atjaunot.
  22. Pēc profila slēgšanas un informācijas dzēšanas no profila tas uzreiz nav redzams citiem lietotājiem, tomēr konkrētā profila e-pasta dati tiek saglabāti Portāla datubāzē, lai ar esošajiem datiem nevarētu tikt reģistrēts jauns profils.
  23. Apmeklējot Portālu, lietotājam tiek attēlots informatīvs paziņojums, ka tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo paziņojumu, attiecīgās ierīces lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt informācijai par sīkdatnēm. Pēc vēlēšanās sīkdatnes iespējams kontrolēt un dzēst. Daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana ierīcē. Tādā gadījumā lietotājam manuāli jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēts Portāls, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.
 8. Konta dzēšana
  1. Lai dzēstu savu lietotāja kontu Portālā, dodies uz sadaļu "Mani dati" un meklē saiti "Slēgt profilu". Pēc profila slēgšanas, Tavs lietotāja profils tiks dzēsts un nebūs pieejams publiski.