1. Vispārējie noteikumi

  1. Šie noteikumi nosaka portāla AndeleMandele.lv (turpmāk – Portāls) lietošanas kārtību, nosacījumus un ir saistoši visiem AndeleMandele.lv lietotājiem.
  2. AndeleMandele.lv ir sludinājumu Portāls, kurā reģistrētie lietotāji var izveidot individuālu profilu, lai ievietotu sludinājumus. Portāla darbību uztur un administrē SIA "Pērļu Medības”, turpmāk tekstā AndeleMandele.lv.
  3. AndeleMandele.lv lietotājs ir fiziska persona, kas reģistrējas Portālā AndeleMandele.lv.
  4. Portālā ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes.
  5. Portāla lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. AndeleMandele.lv ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.
  6. Portāla lietotājs piekrīt saņemt informāciju no AndeleMandele.lv par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.
  7. Portāls patur tiesības izmantot portālā ievietotos attēlus un citu informāciju portāla popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai.
  8. Satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām Portālā tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. cookies). Lietojot Portālu, lietotājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai.
  9. Portāla administrācija neuzņemas un nevar uzņemties atbildību par trešo personu rīcību. Portāls nenes nekādu atbildību par lietotāju saistībām ar trešajām personām, lietotāju publicēto informāciju un sludinājumos publicētajām precēm.
  10. Portālā aizliegts izvietot, publicēt vai nosūtīt lietotājiem jebkādu nesaskaņotu reklāmu vai aicinājumus un uzsaukumus, kas aizskar personas godu vai cieņu, aicina uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu prettiesisku darbību veikšanu.
  11. Ja Portāla lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Portālam vai arī šī lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad Portāla administrācija patur tiesības šim lietotājam nekompensēt zaudējumus un maksājumus, kas veikti saistībā ar Portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem. Ja Portāla administrācija vienpersoniski izlemj atgriezt lietotāja iemaksātos līdzekļus, tad tiek atskaitīta summa, kura uz konkrēto brīdi ir pieejama lietotāja virtuālajā Maciņā, mīnuss administrācijas piešķirtos līdzekļu (dāvanu) summa, ja tāda ir bijusi.
 2. Reģistrēšanās

  1. Reģistrācija Portālā tiek veikta ar sociālo portālu Draugiem.lv un/vai Facebook.com profilu “pasēm”. Reģistrējoties, lietotājs apliecina, ka reģistrācijai izmanto savu personīgo sociālā portāla profilu.
  2. Ar vienu sociālā portāla profilu ir iespējams izveidot tikai vienu Portāla lietotāja profilu. Gadījumā, ja Portāla lietotājs slēdz savu AndeleMandele.lv profilu, tas paliks reģistrēts datubāzē ar iespēju to atjaunot.
  3. Reģistrējoties, lietotājs piekrīt, ka viņa profilā uzrādītā informācija, tai skaitā arī saite uz lietotāja sociālā portāla profilu(-iem), ir publiski pieejama jebkuram Portāla lietotājam, kā arī ierobežotā apjomā - trešajām personām, un ka šo publisko datu apstrāde nav atkarīga no AndeleMandele.lv.
  4. Reģistrējoties, lietotājs apliecina, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītie dati ir patiesi.
  5. Reģistrējoties, lietotājs apņemas ievērot, ka lietotāja profilā publiski pieejamā informācija nedrīkst būt rupja, izsmejoša, saturēt citu fizisko personu datus vai nesaskaņotu reklāmu.
  6. Reģistrējoties, lietotājs apzinās, ka katram reģistrētajam Portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu, izmantojot pareizus autorizācijas pieejas datus, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
  7. Visi Portāla reģistrētie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta, ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
  8. Portāls saņem un saglabā informāciju no lietotāja izmantotā interneta pārlūka (tai skaitā IP adresi, sīkdatnes) un par ierīcēm (piemēram, ierīces modeli, operētājsistēmu u.tml.).
  9. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka AndeleMandele.lv ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja datus tiesībaizsardzības institūcijām, ja Portāls saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu.
  10. Reģistrējoties, lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, apturēt portāla AndeleMandele.lv reģistrēto lietotāju profilu un/vai izdzēst tajā iekļauto informāciju, ja tā neatbilst lietošanas noteikumiem, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
  11. Reģistrējoties, lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot portāla AndeleMandele.lv reģistrēto lietotāju profila funkcijas, ja profilā veiktās darbības neatbilst lietošanas noteikumiem, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
  12. Reģistrējoties, lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, uzlikt publisku brīdinājumu Portāla reģistrēto lietotāju profiliem, ja ir konstatētas krāpniecības pazīmes.
  13. Reģistrējoties, lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, uzlikt publisku brīdinājumu Portāla reģistrēto lietotāju profiliem, ja ir aizdomas, ka tā īpašnieks ir tieši saistīts ar citu profilu, kurā ir veiktas krāpniecības darbības.
 3. Sludinājumu ievietošana

  1. Sludinājuma publicēšana Portālā ir maksas pakalpojums.
  2. Apmaksātais sludinājums ir aktīvs 45 dienas. Pēc tam tas nonāk sludinājumu vēsturē, kur to ir iespēja atjaunot par attiecīgās kategorijas sludinājuma maksu.
  3. Sludinājuma cena ir atkarīga no kategorijas, kurā tas tiks pievienots. Sludinājuma cena tiek uzrādīta brīdī, kad ir savadīta visa pamatinformācija un norādīta sadaļa, kurā tas tiks pievienots.
  4. Apmaksāt sludinājuma publicēšanu var sekojoši:
   1. Ar virtuālā Maciņa starpniecību, kuru pirms tam nepieciešams papildinat ar Swedbank interneta bankas vai Maksājuma kartes starpniecību.
   2. Ar SMS starpniecību. Maksa ar SMS ir augstāka, jo summai tiek pierēķināta mobilā numura operatora pakalpojuma maksa.
  5. Portālā pakalpojumu uzrādītajās cenās ir iekļauts PVN.
  6. Sludinājumu izvietošana ir atļauta privātpersonām, ar nosacījumu, ka sludinājumi nav saistīti ar komercdarbību (preču izplatīšanu, pakalpojumu sniegšanu, starpniecību, mājražošanu, un līdzīgu saimniecisku darbību). Par komercdarbību tiek uzskatīta:
   1. Sistemātiska tirgošanās ar jaunām precēm;
   2. Ja sludinājumā publicētā prece ir pieejama uz pasūtījumu, vairākos izmēros, krāsās, variantos, eksemplāros u.c.;
   3. Ja sludinājumā publicētā prece tiek pārdota vairākiem pircējiem.
  7. Sludinājuma saturu publikācijas periodā mainīt nedrīkst.
  8. Lai izceltu savas preces, Portālā lietotājiem ir pieejams maksa pakalpojums - preces pacelšana uz augšu - konkrēta prece tiek izvirzīta attiecīgās kategorijas saraksta augšgalā.
  9. Vienā sludinājumā var ievietot tikai vienu konkrētu preci (izņemot sadaļu “Komplekti”, kur norādām cenu par visu komplektu kopā un sadaļā “Bērniem / Rokdarbi”).
  10. Sludinājumos, kuri tiek publicēti sadaļā “Komplekti”, drīkst pievienot tikai vienu komplektu par vienu kopēju cenu. Cenu par katru atsevišķu preci sludinājuma tekstā norādīt nedrīkst. Preces, kuras plānots tirgot atsevišķi, norādot katrai savu cenu, sadaļā "Komplekti" pievienot nedrīkst.
  11. Sadaļā “Bērniem / Rokdarbi” drīkst pievienot tikai rokdarbus, kuri darināti priekš bērniem. Vienā sludinājumā drīkst pievienot tikai viena veida rokdarbus vienā cenas kategorijā. Vienā sludinājumā nedrīkst pievienot dažādus rokdarbus ar dažādām cenām. Sludinājumā, kas tiek publicēts sadaļā “Rokdarbi”, aizliegts pievienot masveida rūpnieciski ražotu produkciju.
  12. Ievietojot sludinājumu, korekti ir jāaizpilda visi lauki, lai sniegtu precīzu priekšstatu par preci. Sludinājumu drīkst ievietot tikai atbilstošā sadaļā.
  13. Ievietojot sludinājumu obligāti ir jānorāda korekta preces cena. Cenai jābūt galīgai bez jebkuriem papildu nosacījumiem.
  14. Ievietojot sludinājumu ir jāpievieno vismaz viena fotogrāfija. Maksimālais pievienojamo fotogrāfiju skaits vienai precei ir 5 fotogrāfijas. Fotogrāfijai ir jābūt labas kvalitātes un atbilstošai sludinājuma saturam.
  15. Sludinājuma publikācijas laikā tiek piedāvāts nomainīt publicētās preces bildes pret labākas kvalitātes fotogrāfijām. Bilžu maiņa tiek noraidīta, ja tiek konstatēts, ka fotogrāfijās attēlotā prece ir cits produkts. Iesniegto bilžu maiņas pieprasījumu izskatīšana var ilgt līdz 24 stundām.
  16. Sludinājumu nepieciešams noformēt un iesniegt atbilstoši noteikumiem:
   1. Pirmajā bildē jābūt redzamai tikai precei, kura tiek aprakstīta sludinājuma tekstā;
   2. Pirmajā bildē jābūt attēlotai reālajai precei. Attēli nedrīkst būt no katalogiem vai atrasti interneta vidē;
   3. Pirmajā bildē nedrīkst būt Pērle, kas nobildēta uz auguma. "Selfiji" un/vai bildes uz auguma var būt kā papildus uzskates materiāls;
   4. Pirmā sludinājuma bilde nedrīkstētu būt kolāža;
   5. Sludinājuma pirmajā bildē precei jābūt labi redzamai izkārtai uz pakaramā vai izklātai/novietotai uz neitrāla fona;
   6. Fotogrāfijas ar citu portālu vai firmu logo ievietošanai Portālā nedrīkst;
   7. Nav atļauts izmantot fotogrāfijas ar kontaktinformāciju vai adresēm;
   8. Sludinājuma tekstā nedrīkst pievienot saites uz citām sludinājumu, reklāmas un interneta vietnēm.
  17. Ievietojot sludinājumu, lietotājs uzņemas pilnu atbildību par sava ievietotā sludinājumu saturu un informācijas patiesumu.
  18. Neatbilstoši sludinājumi tiks pārvietoti uz atbilstošo sadaļu, rediģēti vai arī tiks apturēti.
  19. Portāla administrācijai ir tiesības rediģēt sludinājuma tekstu, to pārvietot vai dzēst, nepaskaidrojot savas rīcības iemeslus.
  20. Portālam ir tiesības, bez iepriekšēja brīdinājuma, apturēt sludinājumu, ja:
   1. Sludinājums neatbilst sludinājumu noformēšanas noteikumiem;
   2. Sludinājums saistīts ar komercdarbību;
   3. Sludinājumā piedāvātā prece tiek izīrēta;
   4. Sludinājumā tiek piedāvāts iegādāties pakalpojumu;
   5. Par sludinājumu ir saņemtas sūdzības;
   6. Sludinājumā pievienotas nekvalitatīvas fotogrāfijas;
   7. Sludinājumā noklusēta svarīga informācija, piemēram, preces autentiskums, defekti, preces stāvoklis, u.c.;
   8. Sludinājumā izvietota vairāk kā viena prece;
   9. Sludinājumā, kurš publicēts sadaļā “Komplekti” ir publicēti vairāki komplekti un/vai katrai precei ir norādīta atsevišķa cena.
   10. Sludinājumā, kurš ir publicēts sadaļā “Bērniem / Rokdarbi” ir publicēti rokdarbi, kas nav paredzēti bērniem.
   11. Sludinājumā, kurš ir publicēts sadaļā “Bērniem / Rokdarbi” ir publicēti dažāda veida rokdarbi, katrs savā cenu kategorijā.
   12. Sludinājumā iekļauta nesaskaņota reklāma;
   13. Sludinājumi, kuros tiek tirgoti medikamenti, uztura bagātinātāji u.c.;
   14. Sludinājumi, kuros tiek tirgotas preces, kas tiek apliktas ar akcīzes nodokli;
   15. Sludinājumi, kuros tiek tirgotas mājdzīvniekiem paredzētās preces;
   16. Sludinājumi, kuri neatbilst portāla tematikai.
  21. Apturētais sludinājums nonāk arhīvā un to jebkurā laikā ir iespējams izlabot atbilstoši noteikumiem un iesniegt atkārtoti.
  22. Apturēto sludinājumu iespējams labot un iesniegt atkārtotai pārbaudei 3 reizes. Ja sludinājums atkārtoti vairākas reizes tiek iesniegts ar pārkāpumiem, tas tiek neatgriezeniski deaktivizēts.
  23. Apturēto sludinājumu atkārtota izskatīšana var ilgt līdz 48 stundām.
  24. Gadījumā, ja lietotāja sludinājums ir apturēts, tad šim Portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un maksājumi, kas veikti saistībā ar Portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
 4. Darījuma novērtēšana

  1. Par Portālā noslēgto darījumu ir iespējams atstāt atsauksmi. Darījumus iespējams novērtēt 5 baļļu sistēmā, kurā 1 zvaigzne ir ļoti slikti un 5 zvaigznes ir izcili. Atsauksmei ir iespējams pievienot fotogrāfijas.
  2. Atsauksmi var atstāt 3 dienas pēc pieteikuma saņemšanas/nosūtīšanas vai brīdī, kad prece tiek atzīmēta kā pārdota.
  3. Atsauksmi nepieciešams atstāt pēc notikuša reāla darījuma. Atsauksmes, kuras pievienotas par nenotikušu darījumu tiks dzēstas.
  4. Negatīvai atsauksmei obligāti jāsatur paskaidrojums par darījumu un/vai preci.
  5. Negatīvās atsauksmes par lietotāja neatbildēšanu uz vēstulēm vai preces nepārdošanu tiks dzēstas. Portāla lietotājiem nav pienākums atbildēt uz visām vēstulēm, kā arī pārdevējam ir tiesības pašam izvēlēties savas piedāvātās preces pircēju.
 5. Foruma vispārējie saistošie noteikumi

  1. Veidojot foruma ziņas un piedaloties diskusijās nepieciešams ievērot ētikas un savstarpējās pieklājības normas. Nedrīkst izturēties nievājoši vai neiecietīgi pret citiem foruma dalībniekiem.
  2. Portāla lietotājam ir tiesības dalīties viedokļiem forumā, ievērojot Portāla lietošanas noteikumus. Lietotāja viedoklis var atšķirties no administrācijas viedokļa.
  3. Foruma ziņas autors uzņemas pilnu atbildību par savas ievietotās ziņas saturu un informācijas patiesumu.
  4. Forums tiek administrēts. Portāla administrācija patur tiesības izņemt sekojošas foruma ziņas:
   1. Foruma ziņa satur reklāmu (t.sk. pašreklāmu);
   2. Foruma ziņa ir pārdošanas sludinājums;
   3. Foruma ziņa ir piedāvājums iegādāties pakalpojumu;
   4. Foruma ziņa satur privātpersonas identificējošo informāciju.
  5. Portāla administrācija patur tiesības slēgt komentāru pievienošanu foruma ziņām, kurās iesāktā tēma ir atrisināta un/vai pēdējo 2 mēnešu laikā nav bijusi aktīva diskusija.
  6. Portāla lietotāja profila slēgšana neietekmē publicētās ziņas forumā.
 6. Distances līgums

  1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir līgums starp SIA "Pērļu Medības” un pakalpojuma pircēju (turpmāk tekstā – Lietotājs).
  2. Portālu uztur un administrē SIA "Pērļu Medības”, PVN reģistrācijas Nr. LV40203051213, juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 7 - 21, LV-1010 turpmāk tekstā – AndeleMandele.lv).
  3. AndeleMandele.lv nodrošina informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu portālā www.andelemandele.lv (turpmāk tekstā – Portāls).
  4. Lietotājam ir iespēja saņemt Portālā piedāvātos pakalpojumus pēc tam, kad Lietotājs ir piekritis attiecīgajiem noteikumiem un ir veicis priekšapmaksu par pakalpojumu. Katra pakalpojuma cena ir norādīta pie tā apraksta. Visas cenas ir norādītas eiro un ar pievienotās vērtības nodokli, izņemot, ja pakalpojuma aprakstā noteikts pretējais.
  5. Lietotājam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, izvēloties vienu no Portālā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem. AndeleMandele.lv nodrošina Lietotājam pakalpojuma lietošanas iespēju uzreiz pēc maksājuma apstiprināšanas, izņemot, ja pakalpojuma aprakstā noteikts pretējais.
  6. Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības tiklīdz ir uzsākta pakalpojuma lietošana, jo distances līgums ir noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā.
  7. Pakalpojuma apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Lietotāja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
  8. Noteikumi netiek glabāti, bet ir pieejami pirms pirkuma apstiprināšanas, kā arī tie ir pieejami Portālā.
  9. Noteikumi ir saistoši kopā ar citu norādīto informāciju par pakalpojumu un citiem Portāla lietošanas noteikumiem. Šie Noteikumi stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs ir veicis pakalpojuma apmaksu.
  10. AndeleMandele.lv ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt un papildināt Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Portālā.